2. INTRESS, VIIVIS JA TASUD Laenusaaja maksab laenu kasutamise eest iga kuu intressi, mille fikseeritud määr on 14,9% aastas ja mida arvestatakse laenusummalt alates lepingu sõlmimise päevast (ühe päeva intress on 0,81 eurot). Lepingu sõlmimise eest tasumisele kuuluv ühekordne lepingutasu on 0 eurot. Kokkuleppel võib lepingutasu ja esimese makse (sissemakse) lepingu sõlmimisel tasuda müüjale. Kui lepingutasu ei maksta müüjale, tasub laenusaaja selle vastavalt lepingu lisas toodud maksegraafikule. Lepingujärgsete maksetega hilinemisel võib laenuandja nõuda viivist lepingujärgses intressimääras või seadusjärgses viivisemääras, kui see on kõrgem. Lepingu sõlmimise päeval on viivisemäär 14,9% aastas (0,04% päevas). Viivist arvutatakse tasumata makselt alates tasumise tähtpäevale järgnevast päevast iga viivitatud päeva eest. Lisaks lepingus kokkulepitule tasub laenusaaja teenustasud ja hüvitab kulud, mis on ette nähtud laenuandja kodulehel asuvas hinnakirjas.

3. KREDIIDI KULUKUSE MÄÄR Lepingu sõlmimise päeval on krediidi kulukuse määr 27,09% aastas eeldusel, et intressimäär on 14,9% aastas, laenutähtpäev on 29.02.2024, lepingutasu on 0 eurot, laen võetakse kohe kasutusse ja leping kehtib kokkulepitud aja jooksul.